Competitions

Sponsor: Turizem Ljubljana

Zelena fotografija Ljubljane

PictureSlovenia v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana, objavlja fotografski natečaj Zelena  fotografija  Ljubljane, s katerim vabi fotografe, ljubitelje zelene Ljubljane, da s svojimi  fotografskimi deli sodelujejo  pri predstavitvi Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016. Naziv Zelena prestolnica Evrope postavlja Ljubljano na evropski zemljevid tistih mest, ki se zavedajo pomena okoljske in družbene trajnosti ter imajo na tem področju vzpostavljene konkretne ukrepe. V Ljubljani imajo na prebivalca kar 560m2 zelenih površin oz. 542 m2 javnih zelenih površin (površine v javni rabi – public green space).  Zelene površine so enakomerno razporejene po celem mestu: vsi parki so v strnjenem mestu, otroška in športna igrišča se vežejo na stanovanjska območja, med njimi najstarejši Park Tivoli. V jedro strnjenega mesta, kjer sicer prevladujejo manjše zelene površine se z vzhoda in zahoda zajedajo obronki gozdnatega hribovitega zaledja. Vabljeni. 

Photo selection

View Gallery

Photo Gallery

Heritage and Architecture
 
View gallery Upload photo
Natural Beauty
 
View gallery Upload photo
Towns and Country
 
View gallery Upload photo
Entertainment and Events
 
View gallery Upload photo
Sports & Recreation
 
View gallery Upload photo
Food and Cuisine
 
View gallery Upload photo
People and Lifestyle
 
View gallery Upload photo
Holidays & Leisure
 
View gallery Upload photo